Jeanine Verloop | Evanescent

Living the Glass Age expo 22 maart t/m 14 april 2024

Living the Glass Age i Dutch glass biennale

22 maart t/m 14 april 2024

Met deze biënnale willen we glas in de kunst een platform bieden. Getalenteerde kunstenaars kunnen hier hun werk tonen. In Nederland zijn er relatief weinig podia voor specifiek glas in de kunst, maar wij willen daar verandering in brengen.

We geloven dat beeldende kunst met glas een unieke en fascinerende kunstvorm is die meer aandacht verdient van het brede kunstminnende, nieuwsgierige publiek.

Living the Glass Age zet samen met 25 professionele kunstenaars de toepassing van glas in de kunst breder op de kaart. Living the glass age deelt ook kennis en vergroot het bewustzijn van de technieken en processen die bij het maken van glas en glaskunst komen kijken. Door een VERDIEPEND PROGRAMMA met lezingen, demonstraties, performances, rondleidingen en een workshop aan te bieden, willen we mensen inspireren en enthousiasmeren om zelf de wereld van glas te verkennen.

Living the Glass Age is een expositie-drieluik:
CONNECTED – THROUGH GLASS – INTO THE FUTURE

CONNECTED is het onderdeel van de expo waar hedendaagse kunstenaars exposeren die over het algemeen niet alleen met glas werken. In hun werk gebruiken zij glas om hun werk te versterken.

THROUGH GLASS toont kunstenaars die werken met glas en zeer innovatief en sterk werk maken.

INTO THE FUTURE is een open call voor studenten aan Nederlandse kunstacademies die experimenteren met glas.

March 22 to April 14, 2024

This biennal aims to provide a platform for glass in art. Talented artists can show their work here. In the Netherlands there are relatively few venues specifically for glass in art, but we want to change that.

We believe that visual art with glass is a unique and fascinating art form that deserves more attention from a wider art-loving, curious public.

Living the Glass Age, together with 25 professional artists, is putting the application of glass in art more broadly on the map. By offering a ADDITIONAL PROGRAM of lectures, demonstrations, performances, tours and a workshop, we aim to inspire and enthuse people to explore the world of glass for themselves.

Living the Glass Age is an exhibition triptych:
CONNECTED – THROUGH GLASS – INTO THE FUTURE

CONNECTED is the part of the expo that exhibits contemporary artists who generally do not work exclusively with glass. In their work, they use glass to enhance their work.

THROUGH GLASS features artists working with glass who create highly innovative and strong work.

INTO THE FUTURE is an Open Call for students at Art academies experimenting with glass.